Slakter forebyggende rusarbeid i skolen

Brorparten av det rusforebyggende arbeidet i skolen har ingen effekt, og noe kan virke mot sin hensikt, konkluderer en forskningsrapport. Ideologi og subjektiv synsing preger arbeidet, mener forskerne.