Kommisjon skal sikre personvernet

Fornyingsminister Heidi Grande Røys går inn for å nedsette en personvernkommisjon. Årsaken er at personvernet er under kraftig press.