Kuvending på Stortinget

Planane om å stenge pressa ute frå det nye «Komiteenes Hus» på Stortinget, blir nå reversert.