- Må vurdere hver enkel bolig

Kommunen vil ikke stanse salget av tomtene. Først når det skal bygges boliger der, vil det bli vurdert om de ligger for nært høyspentledningen.