• (1/2)
    PÅ TREDEMØLLA: Gunnar Supphellen er eit sprekt hjartebarn. Her måler fysioterapeut Ola D. Røksund oksygenopptak, blodtrykk og hjarterytme.<p/>FOTO: HELGE SUNDE

Oppdaga sjukdommen tilfeldig

Gunnar Supphellen (9) er eit av hjartebarna som kan få nyta godt av prosjektet dersom det held fram.