Plikt til å gå etter mistillit

Regjeringa har opplysningsplikt overfor Stortinget. Regjeringa pliktar å søke avskil etter å ha fått eit mistillitsvotum mot seg.