Står på for utgreiing av høgfartsring

Øyvind Halleraker vil ikkje finna seg i at den sørnorske høgfartsringen blir lagt til side i vinterens utgreiingsarbeid om lyntog.