NATO-sjef drøftet norsk innsats i utlandet

NATO og Norge mener en fredsstyrke i Darfur skal ha et FN-mandat og ser ikke for seg at NATO skal ta på seg dette oppdraget i den kriserammede afrikanske regionen.