Fleire plikttimar for lærarane

Fleire timar på skulen, men uendra undervisningsplikt. Det er resultatet av avtalen mellom Utdanningsforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS).