Tvangsskilt av staten

Werner og Gulcan Nilsen har vært sammen i tre år og gift i halvannet. Nå vil den norske stat tvangsskille dem.