Sjokkrapport om Avinor

Flygeleiarar er blitt heimkalla frå ferie for å bemanne vakter, fleire flygeleiarar er slitne og ønskjer å arbeide mindre overtid, Avinor underregistrerer overtidstimar er opplysningar som kjem fram i ein ny inspeksjonsrapport frå Arbeidstilsynet i Nord-Noreg.