- Trygt å ha fagfolk her

Bergen Røde Kors sykehjem er et av få sykehjem med fast ansatte leger. - Her føler vi oss trygge. Det er hele tiden fagpersoner rundt oss vi kan ta kontakt med, sier Nils Hetland.