Stoltenberg går til Høgsterett

Stoltenberg-regjeringa godtek ikkje nederlaget i saka mot dei pensjonerte embetsmennene. Staten satsar alt på eitt kort og ankar direkte til Høgsterett for å sleppe ei ekstrarekning på innpå ein milliard kroner.