Røykekutt-tiltak til liten nytte

100.000 nordmenn sier at de ønsker å stumpe røyken. Men hos mange svikter både motet og viljen når sjansen byr seg.