Vei stengt grunnet rasfare

Riksvei 550 mellom Utne og Odda er stengt på nytt, på grunn av fare for nye ras.