Dykkerne skal få kompensasjon

Statsråd Victor Norman (H) er innstilt på at nordsjødykkerne skal få en kompensasjon, men kan ikke si hvor stort beløpet blir, eller når pengene kan bli utbetalt.