Toska lokket med enkel jobb

David Toska sa det ville bli som å knuse kjeks. Men ranerne brukte ca. fem minutter på å skyte seg gjennom det skuddsikre glasset i NOKAS-bygningen.