Skaper nye leker på nett

Gjennom data finner guttene tilbake til leken. For dagens unge er skillet mellom nettet og den fysiske verden opphevet.