Strid og splid om våpeneksport

Det er open strid mellom «regjeringskameratane» i opposisjon om våpeneksport frå Noreg. Det er også motsetningar internt i regjeringa om våpeneksporten.