Må forklare seg om billegsal av aksjar

Ein samrøystes kontrollkomite på Stortinget krev nå ei omfattande utgreiing frå næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) om salet av SND Invest.