Forsvaret vil verve innvandrere

Forsvaret setter i gang en vervekampanje for å øke sin innvandrerandel fra dagens 0,4 prosent til 4 prosent innen 2005.