Fergestreiken kan bli langvarig

Situasjonen er fastlåst mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Rederienes Landsforening. Sjøoffiserene krever kraftig lønnsvekst etter ti år med lav lønnsutvikling.