Staten og Bondelaget enige

Norges Bondelag og staten har kommet til enighet i jordbruksforhandlingene.