120 satellitter i verdensrommet

Fellesbetegnelsen på de satellittbaserte posisjoneringssystemene er GNSS - Global Navigation Space System.