Erstatning til etterlatte etter Mehamn-ulykken

De etterlatte etter flyhavariet ved Mehamn 1. mars 1982 vil få en skjønnsmessig erstatning fra staten.