Hafslund splittar regjeringa

Regjeringa er i splid med seg sjølv i spørsmålet om offentleg eigarskap i kraftselskapet Hafslund.