- Norman bryt Hovudavtalen

Dei tillitsvalde i Statskonsult skuldar administrasjonsminister Victor D. Norman for brot på Hovudavtalen. Dei krev at Hovudsamanslutningane i staten tek affære overfor statsråden.