Venter flere saker

136 personer har ennå ikke fått sluttført sine erstatningssaker etter Giardia-epidemien. For noen av dem er det snakk om krav på mange hundre tusen kroner.