Politisk tenning på BKK-gasskraft

BKK-planene om bygging av gasskraftverk blir godt mottatt på Stortinget. Men politikere forventer at selskapet betaler sin del av CO2-regningen.