Sterke bilder i retten

Politiets tekniske etterforskere i Nokas-saken viste i formiddag svært sterke bilder for retten.