- Flere risikerer å bli dømt uriktig

David Toska er klar på at noen av de tiltalte har en feilaktig tiltale. Hvem nekter han å svare på.