Norge dømt i EFTA-domstolen

Professoratene som er reservert for kvinner ved Universitetet i Oslo strider mot EØS-avtalen, har EFTA-domstolen avgjort.