Konsumprisindeksen falt med 0,1 prosent fra desember til januar, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det skyldes i første rekke butikkenes store prisavslag på klær.

I løpet av de tolv månedene fra januar i fjor har konsumprisindeksen steget med 2,0 prosent. Den såkalte kjerneinflasjonen (KPI-JAE) har i samme periode ligget på 2,4 prosent, uendret fra desember. Det er dette tallet økonomene legger mest vekt på.

Spesielt husleie og transporttjenester er blitt dyrere det siste året, mens prisene på drivstoff og klær har falt.

Norges Bank hadde på forhånd ventet en kjerneinflasjon på 2,2 prosent, mens den generelle forventningen blant finansanalytikerne ifølge Reuters har vært 2,3 prosent. Prisveksten har dermed vært noe høyere enn ventet.

Ifølge analytiker Kjersti Haugland i DNB Markets er det sannsynlig med et nytt rentekutt i løpet av første halvår. «Vi holder en knapp på at kuttet kommer i juni, blant annet på grunn av frisk vekst i boligprisene. Dagens inflasjonstall peker isolert sett i samme retning», skriver hun i en kommentar.

Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror på sin side på et rentekutt allerede i mars og mener den økte inflasjonen ikke er nok til å forhindre dette.