Den mislykkede returen kommer mindre enn en uke etter stortingshøringen om asylbarna. Der forsikret justisminister Anders Anundsen (Frp) fredag om at retursamarbeidet med afghanske myndigheter er det aller beste.

Men allerede tirsdag skar det seg på flyplassen i Kabul, da en afghansk mor og hennes to barn på seks måneder og fire år skulle tilbake til hjemlandet.

— Hun kom hit i en svært dårlig tilstand. Hennes ektemann var ikke med og helsen var dårlig. Derfor aksepterte vi ikke deres innreise og de ble sendt tilbake til Norge, sier Ahmad Waliha Akami, som er visestatsråd i det afghanske flyktningdepartement.Det blir også opplyst at kvinnen kom fra et annet sted i landet enn Kabul, samt at hun ikke hadde slektninger til å hjelpe seg. Ifølge NOAS stakk barnefaren av da familien skulle pågripes for uttransport av Politiets utlendingsenhet (PU) mandag.

Ingen knute på tråden

Afghanistans holdning til tvangsreturer av familier er ett av temaene for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som er i gang med en full gransking av de rekordmange returene av lengeværende asylbarn i 2014. Justisministeren har forklart den sterke veksten i utsendte lengeværende asylbarn med at det åpnet seg en mulighet i Afghanistan.

Saksordfører Bård Vegar Solhjell (SV) finner den siste utviklingen interessant.

— Jeg har til gode å høre argumenter eller dokumentasjon for at det skjedde noe i Afghanistan som gjorde at det åpnet seg en mulighet for en retur. Det virker som dette kun er en åpning fra norske myndigheters side. Denne hendelsen viser at disse utsendelsene skapt reaksjoner, sier saksordfører Bård Vegar Solhjell (SV).

Bergens Tidende avslørte i januar at Afghanistan sist høst sendte en skarp, offisiell protest mot det de oppfattet som altfor mange tvangsreturer av barnefamilier fra Norge. Afghansk UD truet i brevet med å stenge grensene for returnerte barnefamilier dersom ikke Norge la om returpolitikken på dette punktet.

Justisdepartementet benektet først at de hadde fått noe brev med et slikt innhold. Deretter sa de hadde gått glipp av denne delen av budskapet, fordi det var gått i surr med oversettelsen. Men departementet har hele tiden holdt fast ved at det ikke er noen knute på tråden mellom Afghanistan og Norge når det gjelder tvangsreturer.

Afghansk protest

I høringen sist fredag la justisminister Anundsen vekt på at det kun var problemer knyttet til én enslig retur i 2014. «Det gjaldt en utfordring knyttet til identitet, hvor vedkommende senere ble returnert da identiteten var avklart», sa ministeren i Stortinget.

I et leserinnlegg trykket i blant annet BT beskrev ministeren brevet han fikk slik: «Ingen dramatikk - dette er en del av den løpende kontakten norske myndigheter har med alle land vi returnerer til.» Departementet sier at saken ble løst og kvittert ut i begynnelsen av desember.

RETURSJEF: PU-sjef Kristin Kvigne måtte tirsdag innse at afghanske myndigheter ikke ville ta imot en afghansk mor og henne to barn. De ble sendt i retur til Norge. Her står Kvigne sammen med Geir Pettersen, tillitsvalgt for de ansatte i PU.
Håvard Bjelland

Overfor Bergens Tidende har afghanske myndigheter tegnet et annet bilde av situasjonen.— Vi har ikke problemer med dem som returnerer frivillig. Problemet oppstår når så mange blir deportert mot sin vilje, og særlig når mange av disse er kvinner og barn. I fjor høst steg dette tallet kraftig. Vi har sagt hva vi mener om dette, sa juridisk direktør Ghulam Murtaza Rasooli i det afghanske departementet for flyktninger og returer (MORR) i januar.

Forstår returen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil 24. mars ha klar sin innstilling i asylbarnsaken. Jette Christensen (Ap) mener tvangsreturen tilbake til Norge er av interesse for komiteens videre arbeid.

— Det betyr at den muligheten som har åpnet seg verken er så mulig eller så åpen som en kan få inntrykk av, sier hun.

Cecilie Johansen, informasjonssjef i Politiets utlendingsenhet, sier hun har forståelse for de afghanske myndighetenes reaksjon i denne saken, men vil ikke opplyse om årsaken til at mor og to barn ble returnert til Norge.

— Det kan jeg ikke si av hensyn til politiets arbeid.

BT får opplyst at den afghanske tobarnsmoren torsdag kveld var tilbake på mottaket hun bodde før utsendelse - i Nordland.