Arbeiderpartiet er ifølge NRK på desperat jakt etter en person som kan bidra til å utkonkurrere Fabian Stang og kaste høyresiden som har styrt byen siden 1995. Ifølge NRK blir Lippestads navn nå vurdert seriøst på flere nivåer i partiet, både lokalt i Oslo, på Youngstorget og i korridorene på Stortinget.

— Geir Lippestad er en mann som nyter enorm respekt blant folk flest. Han er en av svært få som har potensial til å kunne bli en reell utfordrer til Fabian Stang, sier en sentral Ap-kilde.

Oslo Arbeiderpartis leder Jan Bøhler sier de må ha en ordførerkandidat som kan matche Fabian Stangs popularitet, men uten å være en kopi.

— En ordførerkandidat må appellere bredt også til andre enn partiets kjernevelgere, sier Bøhler, som understreker at nominasjonsprosessen må gå sin gang og vil ikke uttale seg konkret om Lippestad.

Selv sier Lippestad at han ikke har fått noen konkret henvendelse.

— Dette blir et rent hypotetisk spørsmål, men veldig hyggelig å høre, og jeg setter stor pris på at mange mener jeg kan fylle en slik rolle, sier han.

Nominasjonsprosessen starter i august i år, og mot slutten av november skal Arbeiderpartiets toppkandidater til kommunevalget året etter være klare.