Sanner fikk spørsmål fra kontroll— og konstitusjonskomiteen om valget av trasé for E16 gjennom Lærdal. Svaret var undertegnet departementsråd Eivind Dale.

Det liker en samlet komité dårlig.

— Dette er en veldig spesiell ting å oppleve. Stortinget kjenner bare statsråden. Sanner forsøker her å innføre en helt ny praksis som vi ikke kan akseptere, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap).

Enstemmig

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har derfor sendt et nytt brev til Sanner. Der vises det til en veileder fra Statsministerens kontor «Om forholdet til Stortinget» - hvor det slås fast at det er statsråden som undertegner brev til Stortinget og Stortingets organer.

«Komiteen anser at brevet ikke er besvart og ber om svar fra kommunal- og moderniseringsministeren» - skriver Kolberg.

— Det er en enstemmig komité som står samlet bak dette brevet, understreker han overfor NTB.

Ikke akseptabelt

Etter omorganiseringen av departementene etter regjeringsovertakelsen ble Sanner leder for et av de største departementene. Med flere store varslede reformer i porteføljen fikk Sanner raskt tilnavnet «Super-Sanner» i mediene.

Kolberg vil ikke utdype om han mener at Sanner har tabbet seg ut.

— Jeg vil ikke begi meg inn på karakteristikker av den typen. Men jeg kan opplyse at ingen her hos oss, altså ingen, har klart å komme på at noe tilsvarende har skjedd tidligere. At et brev fra komiteen til statsråden blir besvart av en annen enn statsråden, er ganske enkelt noe vi ikke aksepterer, sier Kolberg.

Prinsippsak

Som departementsråd er Eivind Dale den øverste administrative lederen i Sanners departement. Hans oppgave er å bistå Sanner i ledelsen av departementet.

Derfor er det ikke utenkelig at Dale - uansett signatur på brev til Stortinget - ville ha innflytelse på brevets innhold.

— Dere risikerer å få samme brev en gang til, der kun signaturen er byttet ut?

— Her er jeg hundre prosent prinsipiell. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som undertegnede er en del av, var i utgangspunktet mot at vi sendte det opprinnelige brevet. Altså det brevet vi nå anser ikke er besvart. Men det rokker ikke ved grunnlovsfestede prinsipp om at statsråden står ansvarlig overfor Stortinget. Det er derfor vi sier at Stortinget kjenner kun statsråden, sier Kolberg.

Stortinget først

Kommunal og moderniseringsdepartementet opplyser via kommunikasjonsavdelingen at de ønsker å svare Stortinget først.

De har derfor ikke noe ønske om å kommentere hvorfor det var departementsråden og ikke statsråden som svarte på brevet fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, får NTB opplyst.