• MATJORD GÅR TAPT: Stadig mer av den dyrkbare jorden i Norge forsvinner til fordel for utbygging av boliger, industri og veibygging. Bildet er fra golfbanen på Voss, som ligger på gammal gårdsgrunn. FOTO: Arkivfoto

Stadig mindre matjord i Norge

Det dyrkbare arealet i Norge skrumper inn, viser ny oversikt.