Det var Listhaug selv som ba om en vurdering etter at Sivilombudsmannen tok opp spørsmålet om hennes habilitet til å vurdere kravet om innsyn i kundelistene på nytt.

Landbruksdepartementet og Listhaug har avvist krav om innsyn i hennes kundelister fra tiden som rådgiver i PR-byrået First House.

Sivilombudsmannen har bedt om en fornyet vurdering når det gjelder eventuelle offentlige virksomheter Listhaug kan ha jobbet for.