Organisasjonen skriver i en pressemelding at Statoils plan vil øke de norske utslippene med mellom en halv og én million tonn CO2, tilsvarende utslipp fra over 200.000 biler.

— Statoils løsning for Johan Sverdrup er en minimumsløsning som vil øke Norges utslipp, og som bryter med klimaforliket. Valget Statoil tar vil binde opp det norske utslippet på et høyt nivå i 50 år og hindre kraft fra land til hele Utsiraområdet, sier nestleder Kari Elisabeth Kaski i ZERO.

Hun mener det er avgjørende at Stortinget gjør det klart overfor Statoil at en slik løsning ikke vil bli vedtatt i Stortinget, for å unngå feilinvesteringer det kommende året.

— Dette er en stor strategisk avgjørelse for norsk klimapolitikk som ikke kan tas på bakgrunn av et regnestykke internt i Statoil. Stortingets flertall må varsle at de kun vil vedta en løsning med kraft fra land til hele området, sier Kaski.