Totalt var saltforbruket 188.000 tonn i 2014, mot 238.000 tonn i 2011, viser tall fra Statens vegvesen. Vegdirektoratet gir prosjektet «Salt smart» en del av æren for det reduserte saltforbruket, men været spiller hovedrollen, skriver Nationen.

Tirsdag var det svært glatt på de aller fleste veier på Østlandet på grunn av underkjølt regn og såpeglatte veier. Saltbilene måtte dermed jobbe på høygir.

Men veisaltingen påfører både vegetasjon, jordsmonn, drikkevann og biler store skader. Både politikere og foreninger har derfor tatt til orde for å fjerne saltet helt fra norske veier.

Salt er imidlertid fortsatt helt nødvendig for trafikksikkerhet og fremkommelighet på hovedveiene, understreker sjefingeniør Torgeir Leland i Vegdirektoratet.