— Dersom disse tallene stemmer, er det svært gledelig, sier Anja Lillegraven, programkoordinator for Sørøst-Asia i Regnskogfondet, til NTB.

Hun understreker imidlertid at det tidligere har vært stor usikkerhet knyttet til tallmateriale fra Indonesia.

Indonesia, som er det største samarbeidslandet i Norges regnskogssatning, har verdens tredje største klimagassutslipp etter USA og Kina. 80 prosent av utslippene kommer fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyrer, blant annet fordi det hogges regnskog for å gjøre plass til palmeoljeplantasjer.

48 prosent

Nå viser en ny analyse fra World Resources Institute (WRI), som ble offentliggjort i New York torsdag, at ødeleggelsene av naturskog i Indonesia gikk ned med hele 48 prosent fra 2012 til 2013.

— Dette er en så stor reduksjon at den har overrasket forskerne, opplyser Leder for klima- og skogsatsingen Per Fredrik Ilsaas Pharo i Klima- og miljødepartementet til NTB.

Gjennom regnskogavtalen mellom Norge og Indonesia har Norge lovet å bidra med inntil 6 milliarder kroner dersom Indonesia kan vise at avskogingen går ned.

— Tallene må kvalitetssikres, men dette gir grunn til forsiktig optimisme. Dersom 2014-tallene også viser samme nivå eller en ytterligere nedgang, vil dette være en god nyhet for klimaet, og et eksempel på at tiltak for å bevare regnskogen virker og kan gi stor klimagevinst relativt raskt», sier Sundtoft i en pressemelding.

Stor usikkerhet

Lillegraven forteller at tidligere tall fra ulike seriøse kilder viser store sprik - fra at avskoging går ned, til at avskoging går opp.

— WRI har tidligere rapportert om økning i avskoginga. Hvis de nye tallene stemmer, er det selvsagt veldig viktig for både det norsk-indonesiske samarbeidet, det globale klimaet og de menneskene som er avhengig av skogen i Indonesia, sier hun.

Ifølge WRI er Indonesias såkalte moratorium på tildeling av nye konsesjoner en av flere mulige forklaringer på nedgangen i 2013. Moratoriet ble innført av den forrige presidenten som en del av regnskogavtalen med Norge.

Analysen fra World Resources Institute omfatter bare endringen i skogdekket for ett år, og det er derfor for tidlig å si om nedgangen er midlertidig eller begynnelsen på en trend.