To tusen reinsdyr sørger for at Hardangervidda har vært stengt for biltrafikk siden torsdag. Tidligere i vinter har uværet medført mange kolonner, store forsinkelser og lange perioder med full stopp.

Turister og næringsliv på begge sider av Hardangervidda merker stadig vekk at veien mellom dem ikke kan benyttes. I to år har de jobbet med en plan om tunnel. For to uker siden fikk de en kalddusj, da Statens vegvesen foreslo å legge hovedveien mellom øst og vest over Haukeli og Hemsedal. Hardangervidda skal ikke prioriteres.

Velkommen rein

— Vi ønsker villreinstammen velkommen til fjells. Samtidig fører de stadige stengningene av rv. 7 til milliontap for turistnæringen i en av landets største reiselivsregioner. Nå risikerer mange vinterturister nok en gang å bli sittende villreinfast på Vidda, mener Medhus.

Han er ikke sint verken på reinsdyrene eller miljømyndighetene, som har en avtale fra 2008 om å stenge veien når dyrene kommer for nær.

— Det skal være plass til både reinsdyr og turister i kommunen vår. Dette er en viktig forutsetning for vår satsing på bærekraftig turisme og forsvarlig bruk av nasjonalparken vi er omkranset av.

Fort og raskt

For å unngå konflikter og de mest værharde passasjene, har aksjonsgruppen Hardangerviddatunnelen siden 2012 jobbet med sitt forslag til alternativ trasse over Vidda. De vil legge veien nordøst for Sysendammen, med en 28 km tunnel derfra til Haugastøl. Denne ruten blir 10 km kortere enn dagens, og den sparer inn 250 høydemeter.

Prislappen er beregnet til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner.

— En ny tunneltrasé over Hardangervidda kan la seg realisere og finansiere innen relativt kort tid. det handler om politisk vilje, og vi må ha de bevilgende myndigheter med oss, sier turistsjefen på Geilo.

Skal på tur

Selv om Veivesenet nedprioriterer Hardangervidda i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan, så er alt håp ikke ute.

I midten av februar legger Frp-toppene i Samferdselsdepartementet, statsråd Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud ut på tur. De skal kjøre fire av fem alternative ruter mellom Bergen og Oslo. Rv 7 over Vidda står på programmet, og her vil de nok bli informert om grasrotaksjonen i Hardanger og Hallingdal for tunnelalternativet.

NTP skal endelig vedas av Stortinget våren 2017.