I et brev som NRK har fått tilgang til, skriver Røde Kors at deres personell og utstyr ikke skal brukes til oppbevaring eller transport av våpen.

Videre skriver de at det røde korset må fjernes fra utstyr som skal brukes i politioppdrag.

— Vi vil jo ikke nekte å gjøre en oppgave selv om politiet har behov for å væpne seg. Da må vi se veldig nøkternt og praktisk på dette, sier leder i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø, til NRK.

— Det kan være en kriminell handling der det er behov for væpnet politi samtidig med at vi driver redningsarbeid. Derfor oppfordrer vi politiet til å ta av seg våpenet og legge det i bilen, i hvert fall når de nærmer seg våre kjøretøy og kommandobrakker som er merket med vår logo, sier han.

Politidirektoratet har sendt ut et brev til alle landets politidistrikter der de skriver at de tar Røde Kors sitt syn til etterretning.