• Et stolt øyeblikk for norsk marine. Ni av elleve overflate-kampfartøyer under øvelse Flotex, november 2016, her i Andfjorden i Troms. FOTO: Johan Ludvig Holst, Forsvarets mediesenter

Ni norske krigsfartøy blir til fire – her forklarer forsvarssjefen hvorfor

Det var et stolt øyeblikk. Her seiler nesten hele den norske overflatemarinen. Men fem av ni fartøyer – verdens hurtigste krigsfartøyer – er vedtatt skrotet.