Historisk befolkningsvekst i Norge

Aldri før har Norge fått så mange nye innbyggere som i 2006. Årsaken er rekordhøy innvandring og gode fødselstall.