Kritiserer trenering av viktig reform

Et forslag til omlegging av vergemålssystemet ble levert Justisdepartementet for over tre år siden. Likevel vil det gå minst et år til før Stortinget får behandle det.