Tomtefesteloven ikke i strid med Grunnloven

Tomtefestelovens paragraf 33 er ikke i strid med Grunnloven, slår Høyesterett fast i enstemmig dom.