Dårlig brannberedskap i norske kommuner

Mange kommuner i Norge har ingen, eller i beste fall en mangelfull, plan for hva de skal gjøre dersom det oppstår en stor skogbrann, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.