- Helt legitimt av danskene

Forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm ser ikke noe galt i at danskene jobber på siden med et alternativt avtaletekstforslag.