Verdifullt Munch-verk stjålet

Tatt fra kunsthandler i Oslo.